School

Polish wordEnglish wordHistory
nieobecnośćabsence
uczęszczać do szkołyattend school
obecnośćattendence
być zawieszonymbe excluded
być usuniętym ze szkołybe expelled from school
odpaśćdrop out from school
usunięcie expulsion
świadectwocertificate
stopieńdegree
dyplomdiploma
dostać się na uczelnieget into university
otrzymać raport o wynikachget a report
chodzić do szkoługo to school
absolwentgraduate
wagarowaćplay truant
dziennikregister
wagarowanietruancy

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki