robert unit 1 cz V

Polish wordEnglish wordWymowa
robić zdjęcietake a photo
rozmawiaćtalk
mówićspeak
powiedziećtell
nauczycielteacher
herbatatea
kawacoffee
złodziejtief
rzeczthing
myślećthink
biletticket
przewodnik tour guide
turystatourist
pociąg train
prawdatruth
próbowaćtry
odwiedzaćvisit
kelnerwaiter
kelnerkawaitress
chiećwant
oglądaćwatch
zegarekwatch
ubierać / nosić ubranewear
strona wwwwebsite
witaj wwelcome to
a co z ...? a może byśmy..?what about?
czyje?whose
ktowho
gdziewhere
cowhat

Start quiz Polish-English

Start quiz English-Polish

Start fiszki