przymiotniki opisujące nauczycieli i uczniów

Polish wordEnglish wordHistory
ambitnyambitous
wymagającydemanding
sprawiedliwyfair
uzdolnionygifted
pracowityhard-working
leniwylazy
cierpliwypatient
punktualnypunctual
surowystrict
utalentowanytalented
tolerancyjnytolerant
wyrozumiałyunderstanding

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki