!!! LOCATION

Polish wordEnglish wordHistory
okolica wiejskacountryside
okręg, dzielnicadistrict
w mieściein the city
na przedmieściachin the suburbs [sebab]
na wsiin the country
strefa przemysłowaindustral zone
centrum miastainner city
sąsiad (mieszkający obok) (next-door) neighbour
peryfernie (miasta)outskirts
mieszkaniecresident
wiejskirural
slumsyslums
miastocity, town
miejskiurban
wieś village

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki


Comments

URBAN

Urban to znaczy miejski nie wiejski