!!! LIVING AND RETURNING TO YOUR HOUSE

Polish wordEnglish wordHistory
być w domube at home / be in
dojeżdżać do szkoły/pracycommute to (school/work) [komjut]
tęsknić za domemfeel homesick
przyjść do domuget home
iść do domugo home
wyjść z domugo out
zamknąć drzwi na kluczlock the door
pozostać w domustay in
pozostać poza domemstay out

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki