Liczebniki główne

Polish wordEnglish wordHistory
jedenone
dwatwo
trzythree
czteryfour
pięćfive
sześćsix
siedemseven
osiemeight
dziewięćnine
dziesięćten
jedenaścieeleven
dwanaścietwelve
trzynaściethirteen
czternaściefourteen
piętnaściefifteen
szesnaściesixteen
siedemnaścieseventeen
osiemnaścieeighteen
dziewiętnaścienineteen
dwadzieściatwenty
dwadzieścia jedentwenty-one
dwadzieścia pięćtwenty-five
trzydzieścithirty
trzydzieści trzythirty-three
czterdzieściforty
pięćdziesiątfifty
sześćdziesiątsixty
sto jedena hundred and one
dwieścietwo hundred
tysiąca thousand

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki


Comments

W ćwiczeniu jest błąd

W ćwiczeniu jest błąd powinno być "forty" a jest "fourty"

Nie ma błędu. Obie wersje są

Nie ma błędu. Obie wersje są teoretycznie poprawne.

hahahahah

dobrze jest minecraft i wort of tank rzodzom :P

fourty

fourty

Dzięki za znalezienie

Uwaga! W związku z pytaniami o pisownie liczebników 40 i 14 przedstawiam prawidłowo zapisane liczebniki:

four

fourteen

forty

 

Proszę zwrócić uwagę na fakt, iż w słowie FORTY nie ma 'u'!!!

Powinno być

Powinno być 'forty':D
Dobrze jest.