Lekcja 6

Polish wordEnglish wordWymowa
wyluzowanyeasy-going
dziwnyeccentric
tolerancyjnyopen-minded
ograniczonyreserved
próżnyvain
ostrzegaćwarn
długoterminowylong term
choroba przewlekłachronic illness
unikaćavoid
kiedykolwiekwhenever
domagać sięclaim
korzystnybenefical
umocniaćstrengthen
wśródamong
wzrostincrease
ostatecznydeadline
umiarkowanymorderate
reagowaćreact
efektywnieefficienty
osiągnięcieachievment
szkodadamage
szkodliwyharmful
powoligradually
odpowiedźresponse
kwotaamount
zawieraćinclude
być niedalekoreach
benefitkorzyść
diseasechoroba
redecorateodnowić

Start quiz Polish-English

Start quiz English-Polish

Start fiszki