Lekcja 1

Polish wordEnglish wordHistory
dogadywać się zget on with
ona jest na emeryturzeshe is retired
przynajmniejat least
nie stać mnie naI can't afford on
publicznośćaudience
okazjabargain
gwarancjaguarantee
odpowiedzialny zain charge of
wątekplot
paragonreceipt
wypłatasalary
narzekaćcomplain

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki