Idioms - miscellaneous

Polish wordEnglish wordHistory
powiedzieć komuś do słuchuto give sb a piece of your mind
strącić kogoś z piedestałuto knock sb off his perch
stać się pośmiewiskiemto be laughed out of court
poczuć się urażonymto take umbrage (at sth)
wściec sięto go to a burton
kłaść się cieniem na czymśto cast a blight on sth
zakopać topór wojennyto bury the hatchet
być w niełasceto be under a cloud
zaostrzyć czyjś apetytto whet sb's appetite
wszyscy bez wyjątkuall and sundry

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki