Firma

Polish wordEnglish wordHistory
przedsiębiorstwocompany
firma marketingowamarketing company
firma przewozowa transport company
firma usługowaservice company
firma przynosząca stratylossmaker
firma widącamarket leader
solidna firmareliable company
konkurencyjna firmacompetitive company
na koszt firmyon the house
bankructwobankruptcy
wizerunek firmycorporate image
zbankrutowaćbecome bankrupt
założyć firmestablish a company
posiadać firmęown a company
prowadzić firmęrun a company
kierownikmanager
księgowyaccountant
kosztycost
zyskprofit
przedstawiciel handlowysales reprezentative
recesjarecession
wydziałdepartment
biurooffice
magazynwarehouse
przedsiębiorstwo prywatneprivate company
podatektax
personelstaff
łapówkabribe
płatnośćpayment
zamówićorder

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki


Comments

aktywa - assets pasywa -

aktywa - assets
pasywa - liabilities
wydatki - expenses/expenditures
saldo - balance
bilans (zestawienie) - balance sheet
obligacje - debentures
rachunek bieżący - current account
strata - loss