False friends, part 1

Polish wordEnglish wordHistory
wstrzemięźliwyabstinent
uzgodnienieaccord
rzeczywistyactual
rozgałęziacz, rodzaj wtyczkiadapter
rzeczywiście, w rzeczywistości, właściwieactually
dusznica bolesnaangina
przesłuchanieaudition
lazurowyazure
sportowiecathlete
zjawaapparition
mieszkanieapartment
błazeństwaantics
batuta, pałka policjantabaton
kozaczek, kalosz (but z cholewką)boot
kwatera żołnierskabillet
benzenbenzene
męska apaszka, nie krawat cravat
kabina pasażerska, pomieszczenie pilotacabin
kocblanket
boksować się, pudełkobox
szef kuchnichef
pęk, wiązkafaggot

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki