complaining

Polish wordEnglish wordHistory
zepsutybroken
niezadowolonydissatisfied
otrzymać zwrot pieniędzyget money back
brakujeis missing
złożyc reklamacjęmake a complaint
jakość quality
naprawiac repair
oddaćreturn
rozmawiać z kierownikiemtalk to the manager
nie działadoesn`t work

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki