Advanced idioms

Polish wordEnglish wordHistory
trzymać fasonTo keep stiff
na dobre i na złeThick and thin
być w ciężkiej sytuacji finansowejTo be in a tight corner
nie mieć zielonego pojęciaTo have got a blind spot about it
z nienacka/ jak piorun z niebaAs a bolt from the blue
z tego powoduOn his/that account
wszystko mi jedno (i don’t care)For all I care
mimo wszystko (yet, although)All the same
być bardzo złym o cośBe up in arms
być na baczności w pogotowiuOn the alert
być niepewnym ( jako jego przyszłość jest niepewnaUp in the air
od samego początkuAll along

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki