!!! School life part2

Polish wordEnglish wordWymowa
zdolnośćability
zadać wypracowanie na tematassign an essay on sth
być na lekcjibe at a class / lesson
przeglądać strony internetowebrowse websites
znęcać się nad kimśbully sb
przeprowadzać eksperymentcarry out an experiment
łączyć tekst z grafikącombine text and graphics
zeszytcopybook, esercises-book, notebook, folder
liczyćcount
wkuwać cram, swot
ostateczny termindeadline
dzieleniedivision
dyscyplinadiscipline
wykonac projekt na jakiś tematdo a project (on sth)
wykonać ćwiczeniedo an exerciese / a task / an activity
mocno się staraćdo one's best
rysować szkicdraw a sketch
badać coś pod mikroskopenexamine sth under the microscope
brać dodatkowe lekcjeget extra lessons
dostawać ocenęget a grade / mark
stawiać ocenęgive a grade
mieć głowę do liczbhave a good head for figures
mieć coś na końcu językahave sth on the tip of the tongue
oddawać pracę domowąhand in homework
zadawać pracęset homework
wiedzaknowledge
uczyć się na pamięćlearn sth by heart
robić błędymake mistakes
robić notatkitake notes
wykonać prezentacjęgive a presentation

Start quiz Polish-English

Start quiz English-Polish

Start fiszki