!!! School subjects and activiities & Teacher and students' characteristics

Polish wordEnglish wordWymowa
plastykaart, arts
przedsiębiorczośćbusiness studies
informatykacomputer studies, information technology (IT)
geografiageography
przedmioty humannistycznehumanities
wychowanie fizycznephysical education (PE)
religia religious education (RE)
nauki społecznesocial sciences
przedmioty obowiązkowecompulsory / mandatory subjects
przedmioty nieobowiązkoweoptional subjects
aktywnyactive
ambitnyamitious
pomocnyco-operative
niepomocnyuncooperative
sumiennyconscientious
twórczycreative
niesprawiedliwyunfair
utalentowanygifted, talented
pracowityhard-working
leniwylazy
zmotywowanymotivated
nerwowynervous
biernypassive
profesjonalnyprofessional
punktualnypunctual
zrelaksowanyrelaxed
niedbałysloppy
systematycznysystematic

Start quiz Polish-English

Start quiz English-Polish

Start fiszki