!!! People in a school & the school building

Polish wordEnglish wordWymowa
zastępca dyrektoradeputy head (assistant principal)
egzaminatorexaminer
dyrektorhead teacher (principal)
uczeńschoolboy
grono pedagogiczneteaching staff
stołówkacafeteria, canteen
sala komputerowacomputer lab, IT suite, ICT unit
sala gimnastycznagym, gymnasium
korytarzhall
gabinet dyrektoraheadmaster's office
labolatoriumlab, laboratory
szafkalocker
sekretariatoffice
plac zabawplayground
boiskosports field
pokój nauczycielskistaff room
przerwabreak
wolna lekcjafree period
wakacjeholidays (vacation)
długa przerwalunch break
semestrterm
plan lekcjitimetable (schedule)
dzwonek dzwoni othe bell goes at
zajęcia w szkole kończą się w dniuschool breaks up on

Start quiz Polish-English

Start quiz English-Polish

Start fiszki