have

Uwaga! Niektóre słowniki uznaj ten idiom za przestarzały.