Różnica między each i every

Słowa "each", "every" oznaczają "każdy". Zdarzają się sytuacje, kiedy można stosować je zamiennie, niemniej my się dziś skupimy nad rożnicami między each i every.

 

Kiedy stosować each, a kiedy every

Główna różnica w znaczeniu jest tak, że używając "each" mamy na myśli każdą osobę czy rzecz z osobna z określonej grupy (separately), a w przypadku "every" - wszystkie razem bez wyjątku (all).
różnica między each i every w angielskim

 

Each / Every

Zarówno 'each' jak i 'every' mogą być stosowane z rzeczownikami w liczbie pojedynczej, które są częścią grupy

Every day
Each dog
Every house
Each person

 

Kiedy używamy each

Kiedy używamy 'each', podkreślamy lub zwracamy większą uwagę na jednostkę, jedną osobę lub jedną rzecz z danej grupy.

We gave a gift to each child. Każde dziecko otrzymało od nas prezent.

Każde dziecko z osobna otrzymało prezent od nas. Nikt nie został pominięty.

Each teacher at our school is very creative. Każdy nauczyciel w naszej szkole jest bardzo kreatywny.

Mówimy tu o poszczególnych nauczycielach w naszej szkole, każdy z nich jest kreatywny. Nie wszyscy nauczyciele w ogóle, nie cała grupa razem, ale każdy nauczyciel z osobna w naszej szkole jest kreatywny.

 

Each + dwie rzeczy

Kiedy mówimy o dokładnie dwóch rzeczach, używamy 'each'.

I've got a tattoo on each leg. Mam tatuaż na każdej nodze.

Mamy dwie nogi, używamy więc "each". Nie da się powiedzieć "every", gdyż sugerowałoby to wtedy większą liczbę niż dwa.

 

Each + rzeczowniki w liczbie mnogiej (each of)

Wcześniej wspomnieliśmy, że 'each' i 'every' są zazwyczaj używane z rzeczownikami w liczbie pojedynczej, ale jak to w życiu bywa, wszędzie znajdą się wyjątki.

'Every' nie może być użyte z rzeczownikami w liczbie mnogiej, ale 'each' może być użyte z rzeczownikami w liczbie mnogiej z małą zmianą w formie. Aby użyć 'each' z rzeczownikami w liczbie mnogiej, musimy dodać słowo 'of'.

Each + of + the + rzeczownik w liczbie mnogiej.

Each of the dogs have a blue collar. Każdy z tych psów ma niebieską obrożę.

Proszę zwrócić uwagę, że o ile nie użyjemy słowa us, them (each of us, each of them), musimy dodać przedimek określony the przed rzeczownikiem (each of the dogs).

To samo zdanie moglibyśmy też powiedzieć z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej bez większej różnicy w znaczeniu

Each dog has a blue collar. Każdy pies ma niebieską obrożę.

 

Kiedy używamy every

"Every" odnosi się do grupy pojedynczych obiektów, lub ludzi jako jednej grupy razem. Uwaga jest skupiona na grupie jako całości.

Every business owner is smart. Każdy właściciel firmy jest mądry.

Umieszczamy tu wszystkich właścicieli firm w jednej grupie i dokonujemy uogólnienia na temat tej grupy - wszystkich właścicieli firm. I mówimy, że jako grupa, wszyscy ci właściciele firm są mądrzy.

 

Every + time expressions

Kolejną przydatną rzeczą, o której należy pamiętać jest to, że "every" jest częściej używane z wyrażeniami czasowymi, czyli "every day", "every Monday", "every year".

We visit our parents every week. Odwiedzamy rodziców co tydzień

 

Everyone / Every one

Warto zwrócić uwagę, że every one i everyone mają odrobinę inne znaczenie.

Jeśli chcesz powiedzieć coś o grupie ludzi jako całości, to poprawne wyrażenie to "everyone" bądź "everybody".

Teraz, "every one" zapisane w dwóch słowach, w rzeczywistości kładzie więcej uwagi na jednostki w grupie i dlatego staje się synonimem bliższym "each".

Proszę pamiętać, że mimo iż mówimy o grupie ludzi, 'everyone' i 'everybody' używają formy czasownika w liczbie pojedynczej, ponieważ mówimy o grupie jako o rzeczy w liczbie pojedynczej. Nie mówimy o wszystkich osobach w niej indywidualnie, ale o grupie jako całości.

Is everyone happy? Czy wszyscy są zadowoleni?

I know every one of my students by name. Znam każdego z moich uczniów po imieniu.

 

Dla większej emfazy, w przypadku "every one" można prawie zawsze wstawić słowo "single".

I know every single one of my students by name. Znam każdego z moich uczniów po imieniu.

 

Each and every

W języku angielskim często używany jest idiom angielski, w którym each i every występują razem, czyli "each and every".

Wyrażenie "each and every" oznacza "wszyscy razem i każdy z osobna" i uzywane jest by podkreślić, że mamy na myśli absolutnie każdy element czegoś

I’d like to thank each and every person who has helped us. Chciałbym podziękować absolutnie każdej osobie, która nam pomogła.


Comments

Ja też po angielsku powinno

Ja też po angielsku powinno być od razu napisane u góry, a nie że wchodzi się z google jak się szuka ja też po ang i trzeba cały artykuł przeczytać, żeby na samym końcu dopiero zobaczyć, że to jest so do I. Nie da się po prostu zrobić jak w słowniku, że wpisujemy np ja też nie po angielsku i od razu nam wychodzi odpowiedź, tylko trzeba wszystkiego szukać na stronie. To jest bez sensu.

W dzisiejszych czasach nie ma potrzeby wertowania masy materiały, czytania artykułów po angielsku. Musi być wszystko szybko i czytelnie podane. Jeśli będziecie tak komplikować artykuły, na takie proste tematy, to nikt kto się uczy języka angielskiego, nie będzie wchodził na waszą stronę, gdyż ktoś inny poda to w pierwszym zdaniu.