Quiz - Reading skills - The Finest Ship Ever Built

 

Poziom: 
B2
Liczba pytań: 1
Zaliczenie: 75%

Uzupełnianie luk w tekstach czytanych to jedno z zadań, które możesz napotkać na teście IELTS czy na maturze z języka angielskiego.

Zadanie polega na uzupełnianiu luk wybierając jedno ze słów, tak by zdanie stanowiło logiczną całość.

Dla ułatwienia zadania, uczeń ma możliwość wyboru słów z rozwijanego menu.