AR Games - czytanka

In the late 1950s, an American physicist and inventor, Willy Higinbotham, constructed the first device that allowed a simple tennis game to be played after it had been connected to the TV set. Willy had no idea that this invention was revolutionary, and he did not patent this first video game. In 1962, four scientists, Martin Greatz, Dan Edwards, Steve Russel and Peter Samson, from the Massachusetts Institute of Technology, created “Spacewar”—the first computer game, which was written for a computer named PDP-1. This game made a name for itself among the Institute workers, but after a few months, it was finally forgotten as the next scientific curiosity.

The first successful inventor who patented the video game was the legendary founder of Atari, Mr. Nolan Bushnell, who created the still very popular ball game, Pong. This simple idea became a great success, and over the next few years, Bushnell made a lot of money with those games. When he created the Pong game machines, they were placed in almost every American pub and bar. And this was the official beginning of the computer game industry. Do you know anyone who has never played a computer game? It’s almost impossible. In 1982, when Sir Clive Sinclair constructed the first home computer, the ZX Spectrum, this smart device became available to almost everyone. The cheap price, together with good graphics and music capabilities, allowed it to come into being a number of software companies. The result of this situation was the appearance of computer games like Knight Lore, Match Day or Bomb Jack. The following years saw the epoch of the Atari 800 XL and Commodore 64—simple constructions that allowed for the creation of more advanced games.
Nowadays, the computer game industry is worth more than $10 billion worldwide, and some market specialists are sure that in the next 10 years, this industry will surpass the powerful movie industry.

Modern computer games are better and more real and interactive than previous titles. In fact, if a computer game company wants to be successful, it has to invest more and more money, without any guarantee of success. Now the visionaries from the games industry are trying to foresee the direction of this market and the kinds of games desired by players in the future. The answer is this: games need to become closer and closer to reality, and increasingly interactive. If you want to play virtual golf, you should be able to hold a real golf club in your hand; if you want to fight virtual enemies, you should be able to punch your real fist, equipped with special movie sensors. Such gadgets are not fiction; it’s possible to use them now. For example, look at the gadgets from British company GameTrak, which sells a special golf learning system. It consists of a computer game and a real golf club. The other possibility is to buy special gloves that make virtual fighters follow the hands of the player.

These inventions are still not enough for the computer games market specialists. They aspire to create a virtual world that is similar to the real one. For almost a year, a group of game designers has been working to create a new type of computer game called Augmented Reality. This new kind of game is a mix between the real world surrounding the player, and a virtually created world. Imagine this situation: you really go, on your feet, into a street, when all of a sudden, you are attacked by various monsters and aliens, which look real. In this way, you meet a lot of people; you approach them and try to take their equipment, weapons, etc. The question is who is a real person, and who is not? If you approach a real one, you immediately lose power, but if you encounter a virtual one, you can fight with them and take their equipment.

This sounds like fiction, but the fact is that such AR games exist, and are being tested by hundreds of players. The essence of these games is that a player of this game moves in a real world (in the streets, cellars, forests, etc.), using special goggles. The fast microchips analyse the position of the real elements and add virtual figures on the screen. The Augmented Reality games allow fiction to be mixed with reality.

In conclusion, it is clear that new computer games will be out of date very soon. The new AR games will allow you to enter a new, fully three-dimensional and photorealistic world, where it will be possible to play with a new level of emotions. The hope is that this new system will be not become a reason for the crime rate to increase. AR players may have problems with differentiating between the real world and the virtual one. But one should not be pessimistic, because the high insurance money paid to possible AR victims is the best guarantee that the computer games companies will protect this new invention very well.

Wytumaczenie trudniejszych słów
aspire - verb intransitive dążyć, mieć ambicję, aspiracje + to sth - do czegoś
curiosity - (pl curiosities) noun ciekawość + abort sth – czegoś ; ciekawostka, osobliwość, kuriozum ; wścibstwo ; arch. pedanteria, drobiazgowość
- to arouse sb’s curiosity – wzbudzać czyjąś ciekawość
- to burn with curiosity – pow. płonąć z cekawości
- curiosity shop - antykwariat
- Curiosity killed the cat. - przysł. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła.
encounter
I verb transitive form. spotykać, napotykać (nieprzewidziane) + sb/sth - z kimś, czymś, np. znajomym na ulicy, niebezpiecznym psem w parku itp., natknąć się + sb/sth - na kogoś/coś; mil. napotykać wroga, zaczynać potyczkę, bitwę itp.; sport. spotykać się
II noun spotkanie, napotkanie (nieprzewidziane) + with sb/sth - z kimś, czymś, np. znajomym na ulicy, niebezpiecznym psem w parku itp. ; przypadkowy stosunek płciowy (z nieznajomym); sport. spotkanie + with one’s team – z jakąś drużyną ; mil. potyczka zbrojna ; utarczka, słowna potyczka
epoch
(pl epochs) noun epoka + of sth – czegoś; geol. epoka geologiczna
- an early epoch in the history of… – wczesna epoka w historii…
essence
noun istota, sedno, meritum + of sth – czegoś, np. sprawy, problemu itp.; kulin. kosmet. esencja, olejek, wyciąg, ekstrakt ; sporad. Perfumy ; istota niematerialna
- the essence of the matter - sedno sprawy
- in essence… - form. w gruncie rzeczy…
- to be of the essence – idiom być kluczowym (np. zagadnieniem)
foresee
(pt foresaw, pp foreseen) verb transitive; przewidywać + sth – coś, np. przyszłe wydarzenia, konsekwencje czegoś itp.
founder
I noun założyciel, założycielka + of sth - np. interesu, instytucji, rodziny itp.; fundator, fundatorka + of sth – czegoś, np. stypendium, skrzydła szpitala itp.
- founder member - członek-założyciel (np. fundacji)
- founder's shares - ekonom. akcje założycielskie
II verb intransitive mar. tonąć (o statku) ; zawalić się, nie udać się (np. o nowym projekcie, małżeństwie itp.); zapadać się (np. o budynku w grząskim gruncie) ; potknąć się, okuleć (o koniu)
III verb transitive mar. spowodować zatonięcie (statku) ; spowodować klęskę + sth – czegoś, np. negocjacji, małżeństwa itp.
glove
I noun rękawiczka ; sport. rękawica
- leather/wollen glove - rękawiczka skórzana/wełniana
- rubber glove - rekawiczka gumowa
- a pairs of gloves - para rękawiczek
- washing glove - myjka (zakładana na dłoń)
- glove puppet (AmE. = hand pupet) - pacynka
- glove compartment /glove box - mot. schowek na rękawiczki (w samochodzie)
- to put on one’s gloves – zakładać rękawiczki
- to take off one’s gloves – zdejmować rękawiczki
- to handle with kid gloves - pow. traktować kogoś/coś jak w rękawiczkach (czyli z wielką starannością i ostrożnoscią)
II verb transitive zakładać rękawiczkę/rękawicę
increasingly
adverb coraz bardziej (np. popularnym, niemądrym itp.); coraz częściej (np. wykonywanym, wysyłanym, niszczonym itp.)
- to be increasingly important – być coraz bardziej ważnym
invention
noun wynalazek ; wynalezienie + of sth – czegoś, np. nowego urządzenia, metody itp.; wynalazczość , pomysłowość , innowacyjność ; kłamstwo, wymysł, zmyślenie
inventor
noun wynalazca, wynalazczyni + of sth - czegoś
pessimistic
adjective pesymistyczny + about sth – w stosunku do czegoś
photorealistic
adjective fotorealistyczny (np. obraz, grafika komputerowa itp.)
physicist
noun nauk. fizyk
punch
I noun cios pięścią, uderzenie pięścią ; energia, werwa, siła, dynamizm (człowieka) ; wyrazistość (np. wypowiedzi) ; kulin. poncz ; techn. przebijak ; techn. dziurkacz ; inform. perforator ; człowiek przysadzisty (postura) ; (Punch) bohater angielskiego widowiska kukiełkowego Punch and Judy
- to give sb a punch on one’s nose/(AmE.) in one’s nose – przyłożyć komuś pięścią w nos
- to be lack of punch – być pozbawionym wyrazistości (np. o wypowiedzi)
- ticket punch - kasownik
II verb transitive dziurkować + sth – coś, np. bilet, pasek skórzany itp. ; inform. perforować; uderzać pięścią + sb - kogoś; sport. zadawać cios + sb – komuś ; (AmE.) roln. gromadzić, spędzać bydło
III adjective dziurkowany (np. bilet); inform. perforowany (np. karta); sport. treningowy (worek); przysadzisty (człowiek)
- punch bag - sport. worek treningowy
- punch card - inform. karta perforowana
- punch tape - inform. taśma perforowana
- punch chips - konfetti, ścinki
surpass
verb transitive form. przewyższać + sth – coś, np. potrzebne kwalifikacje, prześcigać + sth – coś, np. oczekiwania rodziców)
- to surpass sb in weight – przewyższać kogoś wagą
three-dimensional
adjective trójwymiarowy; realistyczny (np. ocena sytuacji)
victim
noun ofiara + of sth – czegoś, np. napadu, katastrofy, sukcesu itp.; rel. ofiara religijna (składana bóstwom)
- victims of war – ofiary wojny
- murder victim – ofiara zabójstwa
- to fall victim to sb/sth - padać ofiarą kogoś/czegoś (np. katastrofy, mobbingu, seryjnego mordercy itp.)
- to be a victim of one’s own success – paść ofiarąwłasnego sukcesu/wygranej
visionary
II (pl visionaries) noun marzyciel, marzycielka; wizjoner, wizjonerka
I adjective marzycielski; wizjonerski (np. umysł); nierealny, iluzoryczny, utopijny (np. marzenie, plan działania itp.); idealistyczny