Vocabulary

Quiz - wyrażenia z MIS

Pytania:2
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Quiz sprawdzający znajomość słów z przedrostkiem "mis-"

Start quiz

Quiz - wyrażenia z MOON

Pytania:4
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed
Start quiz

Quiz - wyrażenia z MIND

Pytania:9
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Quiz - Telling the time - czas

Pytania:7
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Która godzina? Jak mówić o czasie w języku angielskim?

Start quiz

Quiz - Popularne słowa na literę E

Pytania:6
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Quiz sprawdzający znajomość słów na literkę E z artykułu Popularne słowa angielskie na literę E

Start quiz
Subskrybuj zawartość

Angielski w Pytaniach

kontrukcja enjoy + ing
nauka angielskiego
angielski w pytaniach quiz
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego
phrasal verbs ćwiczenia i testy