Present Continuous

Quiz sprawdzający znajomość czasów Present Simple oraz Present Continuous.
Test sprawdzający znajomość czasu ciągłego - Present Continuous.
Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Present Continuous.
Syndicate content
Angielski w Pytaniach
phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego
angielski pytania
angielski w pytaniach
nauka angielskiego
sprawdź się angielski w pytaniach