Present Continuous

Quiz sprawdzający znajomość czasów Present Simple oraz Present Continuous.
Test sprawdzający znajomość czasu ciągłego - Present Continuous.
Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Present Continuous.
Syndicate content
Angielski w Pytaniach
nauka angielskiego
nauka angielskiego
ucz się angielski w pytaniach
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego