Grammar

Quiz - Irregular Verbs

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Test sprawdzający znajomość czasowników nieregularnych na poziomie podstawowym

Start quiz

(A2) Quiz - Past Simple - Pytania

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Past Simple

Start quiz

(A2) Quiz - Present Simple mixed

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Sprawdź znajomość czasu teraźniejszego prostego - Present Simple. Interkatywne ćwiczenia - odpowiedzi na końcu po rozwiązaniu testu.

Start quiz

Quiz - Present Simple - Pytania (to be)

Pytania:15
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz - tworzenie pytań w czasie Present Simple - poziom podstawowy.

Start quiz

Quiz - Present Perfect - For/Since

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Kiedy stosujemy "since", a kiedy "for" w czasie Present Perfect.

Start quiz
Subskrybuj zawartość

Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
nauka angielskiego
phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego