Quiz - zasady dodawania ING

Ćwiczenie sprawdzające znajomość zasad dotyczących tworzenia gerund, czyli rzeczownika odczasownikowego (czasownik z końcówką ING).

Zanim podejdziesz do ćwiczenia, możesz przypomnieć sobie podstawy z tworzenia czasowników z ING:

Gerunds są rzeczownikami utworzonymi od czasowników, które tworzone przez dodanie ING do czasowników.

think + ing = thinking

read + ing = reading

Istnieje kilka zasad pisowni, które musisz znać, aby poprawnie tworzyć gerundia. Pisownia gerund zależy od samogłosek (a, e, i, o, u) i spółgłosek (b, c, d, f, itd.) na końcu czasownika.

  • Jeżeli jest więcej niż jedna spółgłoska, po prostu dodaj ING think + ing = thinking
  • Jeżeli jest więcej niż jedna samogłoska, po prostu dodaj ING beat + ing = beating
  • Jeżeli jest jedna samogłoska i jedna spółgłoska, a sylaba jest akcentowana, należy podwoić spółgłoskę i dodać ING hit + t + ing = hitting
  • Jeżeli jest jedna lub więcej spółgłosek i E, usuń E i dodaj ING take + ing = taking
  • W większości pozostałych przypadków wystarczy dodać ING study + ing = studying, see + ing = seeing

Szczegółowe wyjaśnienie:

Poziom: 
A1
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%