Quiz - wyrażenia z let

Pytania:3
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Test sprawdzający znajomość wyrażeń ze słowem LET z artykułu LET - popularne wyrażenia


Angielski w Pytaniach

phrasal verbs - angielski w pytaniach
angielski w pytaniach quiz
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego
angielski pytania
nauka angielskiego