Quiz - wyrażenia z let

Test sprawdzający znajomość wyrażeń ze słowem LET z artykułu LET - popularne wyrażenia

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 3
Zaliczenie: 75%