Quiz - wyrażenia z let

Pytania:3
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Test sprawdzający znajomość wyrażeń ze słowem LET z artykułu LET - popularne wyrażenia


Angielski w Pytaniach

donkey's years
nauka angielskiego
angielski pytania
phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego
nauka angielskiego