Quiz - Verbs - czasowniki

 

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%

Wybierz właściwą formę czasownika, aby utworzyć zdania.

(Choose the correct form of the verb to make sentences)

 

Angielski w Pytaniach
angielski w pytaniach
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego
angielski pytania
nauka angielskiego