Quiz - Verbs - czasowniki

Wybierz waściwą formę czasownika, aby utworzyć zdania.

(Choose the correct form of the verb to make sentences)

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%