Quiz - used to

Ćwiczenie sprawdzające znajomość struktury gramatycznej z used to, która używana jest, aby mówić o nawykach lub powtarzających się czynnościach w przeszłości, których nie wykonujemy w teraźniejszości. Używamy jej również do mówienia o stanach z przeszłości, które nie są już prawdziwe. Ćwiczenie ma na celu sprawdzenie czy uczeń potrafi skonstruować poprawnie zdania z used to.

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 9
Zaliczenie: 75%

 

Comments

Samo used to jest ok, ale

Samo used to jest ok, ale dobrze byłoby robić ćwiczenie gdzie pojawiają się struktury podobne czyli te przyzwyczaić się (get used to), żeby wychaczyć różnice między nimi. Sama konstrukcja used to jest prosta jak się już wie o co chodzi. I faktycznie Anglicy jej używają!