Quiz - there, their czy they're?

Czy potrafisz wskazać różnicę między there, their czy they're? Dzięki temu ćwiczeniu - jesteś w stanie to sprawdzić! Test składa się z 10 wylosowanych z puli pytań.

Their, there, they're są wymawiane w bardzo podobny sposób, ich pisownia jest zbliżona, a więc bardzo często mylą się uczniom. (common mistakes)

Their to zaimek dzierżawczy, jak w "their dog is small". "Their" wskazuje na posiadanie (tak jak my, yours, itd).

There wskazuje na miejsce, jest używane jako przymiotnik, jak w "she is always there for me", rzeczownik, "get away from there" i przysłówek "stop right there".

They're jest skrótem od "there are", jak w "they're getting married."

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%