Quiz - spójniki as soon as, if, unless

Ćwiczenie sprawdzające umiejętność stosowania spójników: as soon as, if oraz unless. Ćwiczenie polega na wyborze jednej z trzech odpowiedzi by utworzyć poprawnie brzmiące zdanie.

Wyjaśnienie stosowania i konstrukcje gramatyczne opisane są w lekcjach: as soon as, unless

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%