Quiz - so/nor

Pytania:6
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Fill in with the so/nor and the correct form of the words.


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
kontrukcja enjoy + ing
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego