Quiz - some or any

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Wybierz prawidłowy określnik "some" bądź "any"


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego
nauka angielskiego