Quiz - some or any

Wybierz prawidłowy określnik "some" bądź "any"

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%