Quiz - Reading skills - wybierz właściwe słowo

Ćwiczenie sprawdzające poziom słownictwa na poziomie zaawansowanym. Należy przeczytać tekst i wybrać odpowiednie słowo do każdej z luk.

Poziom: 
C1
Liczba pytań: 1
Zaliczenie: 75%