Quiz - przedimki nieokreślone [a, an]

Ćwiczenie sprawdzające znajomość przedimków nieokreślonych a, an. Zadanie polega na wyborze odpowiedniego przedimka.

W języku angielskim istnieją trzy przedimki: a, an i the. Przedimki są stosowane przed rzeczownikami policzalnymi. Przedimek określony (the) jest używany przed rzeczownikiem którego tożsamość jest znana. A/an przed rzeczownikiem wskazuje, że to, o czym jest mowa, nie jest jeszcze znane mówiącemu (przedimek nieokreślony). Istnieją pewne sytuacje, w których rzeczownik nie potrzebuje przedimka (np rzeczownik niepoliczalny).

Przedimek nieokreślony A, AN stosujemy:

a (przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej zaczynającym się na spółgłoskę)

an (przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej zaczynającym się od samogłoski)

Przedimki stosujemy tylko w liczbie pojedynczej, przed rzeczownikami policzalnymi.

I need a new car

Poziom: 
A1
Liczba pytań: 5
Zaliczenie: 75%