Quiz - Present Simple z przysłówkami częstotliwości (test wyboru)

 

Poziom: 
A2
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%

Ćwiczenie sprawdzające znajomość przysłówków częstotliwości z czasem Present Simple.

 

Angielski w Pytaniach
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
sprawdź się angielski w pytaniach