Quiz - Present Simple z przysłówkami częstotliwości (test wyboru)

 

Poziom: 
A2
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%

Ćwiczenie sprawdzające znajomość przysłówków częstotliwości z czasem Present Simple.

Test składa się z 10 losowych pytań wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź, przysługuje jeden punkt.