Quiz - Present Simple - like and don't like

Ćwiczenie sprawdzające podstawy czasu Present Simple z wykorzystaniem czasownika "lubić - like". Szczególny nacisk został położony na tworzenie pytań i przeczeń z wykorzystaniem operatora do/does.

Zanim podejdziesz do ćwiczenia, możesz przypomnieć sobie podstawy z tworzenia pytań i przeczeń poniżej:

Like i don't like używamy aby powiedzieć, że coś lubimy bądź nie lubimy.

I don't like sugar. Nie lubię cukru

She likes dogs. Ona lubi psy

Pamiętaj, że z osobami I, we, you, they - używamy like i don't like:

We don't like you! Nie lubimy cię!

Z 3 osobą liczby pojedynczej, czyli on, ona, ono (he, she, it) używamy likes / doesn't like:

She doesn't like him Ona go nie lubi

Monica likes chocolate. Monika lubi czekoladę

Pytania tworzymy z do lub does (dla she, he, it) na początku zdania:

Do you like football? Yes,I do / No, I don't Czy ty lubisz piłkę nożną? Tak, lubię. Nie, nie lubię

Does she like football? Yes, she does / No, she doesn't Czy ona lubi piłkę nożną? Tak, lubi. Nie, nie lubi

Poziom: 
A2
Liczba pytań: 7
Zaliczenie: 75%