Quiz - Present Perfect vs Present Perfect Continuous

Test sprawdzający znajomość czasów Present Perfect oraz Present Perfect Continuous, skupiający się na różnicach i podobieństwach między tymi czasami.

Zanim przejdziesz do ćwiczenia, warto przypomnieć sobie, który z czasów stosujemy ze stative verbs, który dla czynności zaczętych w przeszłości, które się właśnie skończyły, a który kiedy rezultat teraźniejszy wynika z procesu wykonywania czynności.

Poziom: 
B2
Liczba pytań: 5
Zaliczenie: 75%