Quiz - Present Perfect - For/Since

 

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%

Ćwiczenie sprawdzające wiedzę z zakresu czasu Present Perfect - kiedy stosujemy since, a kiedy for.

Dodatkowe informacje wyjaśniające, kiedy powinniśmy użyć for a kiedy since znajdują się na stronie Kiedy używamy since i for w Present Perfect

 

Angielski w Pytaniach
angielski pytania
angielski w pytaniach quiz
sprawdź się angielski w pytaniach
angielski pytania
nauka angielskiego
nauka angielskiego