Quiz - Present Perfect - For/Since

 

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%

Ćwiczenie sprawdzające wiedzę z zakresu czasu Present Perfect - kiedy stosujemy since, a kiedy for.

Dodatkowe informacje wyjaśniające, kiedy powinniśmy użyć for a kiedy since znajdują się na stronie Kiedy używamy since i for w Present Perfect

 

Angielski w Pytaniach
phrasal verbs ćwiczenia i testy
angielski pytania
nauka angielskiego
sprawdź się angielski w pytaniach
ucz się angielski w pytaniach
nauka angielskiego