Quiz - Present Perfect - For/Since

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Kiedy stosujemy "since", a kiedy "for" w czasie Present Perfect.


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
nauka angielskiego
angielski pytania
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego