Quiz - Present Continuous - ćwiczenie

Ćwiczenie sprawdzające znajomość czasu Present Continuous, czyli czasu teraźniejszego ciągłego. Test ma na celu sprawdzenie czy wiemy kiedy i jak użyć tego czasu, może się więc zdarzyć, że prawidłową odpowiedzią będzie zdanie z czasie, które lepiej pasuje do opisywanej sytuacji

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 5
Zaliczenie: 75%