Quiz - popularne słowa na literę T

Pytania:5
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Ćwiczenie sprawdzające znajomość słówek na literę T z działu 2000 najpopularniejszych słów.


Angielski w Pytaniach

phrasal verbs - angielski w pytaniach
kontrukcja enjoy + ing
donkey's years
angielski w pytaniach
nauka angielskiego
nauka angielskiego