Quiz - podstawowe przymiotniki

 

Liczba pytań: 5
Zaliczenie: 75%

Quiz sprawdzający znajomość przymiotników z artykułu Podstawowe przymiotniki angielskie z wymową