Quiz - Past Perfect vs Past Simple

Ćwiczenie w formie testu wyboru, sprawdzające zrozumienie czasu przeszłego Past Perfect. Zadanie polega na wyborze jednej z trzech odpowiedzi.

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 5
Zaliczenie: 75%