Quiz - Past Perfect

Test zawierający kilka pytań sprawdzających znajomość konstrukcji czasu Past Perfect.

Każde zadanie składa się z pytania i trzech odpowiedzi, gdzie tylko jedna jest prawidłowa.

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 8
Zaliczenie: 75%