Quiz - Past Continuous

Ćwiczenie sprawdzające znajomość czasu Past Continuous. Test polega na wyborze jednej z trzech podanych odpowiedzi, tak, aby uzyskać prawidłowo gramatyczne zdanie w czasie Past Continuous. Z racji, że jest to raczej prosty czas, ćwiczenie przeznaczone dla osób początkujących, do poziomu B1.

Proszę pamiętać, że czas Past Continuous opisuje czynności lub wydarzenia w czasie przeszłym, które rozpoczęły się w przeszłości i nadal trwały, kiedy miało miejsce inne wydarzenie.

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 8
Zaliczenie: 75%