Quiz - kolokacje

Pytania:6
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Test sprawdzający znajomość kolokacji z działu angielskie kolokacje.


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
nauka angielskiego
donkey's years
nauka angielskiego
phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego