Quiz - kolokacje

 

Liczba pytań: 6
Zaliczenie: 75%

Test sprawdzający znajomość kolokacji z działu angielskie kolokacje.