Quiz - Idiomy - hot or cold

 

Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%

Uzupełnij idiomy dodając przymiotnik "hot" bądź "cold"

 

Angielski w Pytaniach
phrasal verbs - angielski w pytaniach
angielski pytania
angielski pytania
donkey's years
nauka angielskiego
nauka angielskiego