Quiz - Idiomy - hot or cold

 

Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%

Uzupełnij idiomy dodając przymiotnik "hot" bądź "cold"

 

Angielski w Pytaniach
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego
nauka angielskiego
phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego