Quiz - Idiomy - hot or cold

Uzupełnij idiomy dodając przymiotnik "hot" bądź "cold"

Poziom: 
A1
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%