Quiz - Idiomy - hot or cold

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Uzupełnij idiomy dodając przymiotnik "hot" bądź "cold"


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
nauka angielskiego
angielski pytania
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego
angielski pytania