Quiz - Have got - podstawy

Ćwiczenie z HAVE GOT - dla początkujących.

Zadanie polega na wybraniu poprawnej odpowiedzi z jednej z trzech opcji. Ćwiczenie obejmuje tworzenie zdań twierdzących, przeczących i pytających z wyrażeniem have got.

Poziom: 
A1
Liczba pytań: 7
Zaliczenie: 75%