Quiz - Grammar Test CAE

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone
Quiz sprawdzający znajomość gramatyki na poziomie CAE

Angielski w Pytaniach

angielski pytania
donkey's years
nauka angielskiego
angielski w pytaniach
nauka angielskiego
angielski w pytaniach