Quiz - Grammar Test CAE

 

Poziom: 
B2
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%

Quiz sprawdzający znajomość gramatyki angielskiej na poziomie CAE. Ćwiczenie składa się z 10 pytań na poziomie B2/C1