Quiz - Future Simple podstawy

Ćwiczenia na poziomie podstawowym pozwalające sprawdzić znajomość czasu Future Simple, skupiające się na budowie zdań twierdzących, przeczeń i pytań.

Poziom: 
A1
Liczba pytań: 5
Zaliczenie: 75%