Quiz - Future Perfect Continuous - Multiple Choice

Quiz wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość czasu Future Perfect Continuous w języku angielskim!

Czas Future Perfect Continuous używany jest do opisania trwającej akcji, która odbędzie się w określonym czasie w przyszłości. Quiz składa się kilku pytań, które sprawdzą Twoją znajomość tego czasu.

Proszę wybrać poprawną formę czasownika, aby uzupełnić zdanie lub zidentyfikować zdanie, które poprawnie używa czasu Future Perfect Continuous. Quiz ma na celu sprawdzenie swojej wiedzy na temat tego czasu i zbudowanie pewności siebie w poprawnym stosowaniu go.

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 7
Zaliczenie: 75%