Quiz - fit, suit czy match?

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Słówko pasować może być przetłumaczone na fit, suit bądź match. Wiesz w jakim kontekście używać każdego z nich?

Zobacz artykuł na temat różnice między fit, match i suit

Angielski w Pytaniach

phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
angielski w pytaniach
nauka angielskiego