Quiz - fit, suit czy match?

Słówko pasować może być przetłumaczone na fit, suit bądź match. Wiesz w jakim kontekście używać każdego z nich?

Zobacz artykuł na temat różnice między fit, match i suit

Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%